- טוען -

ניהול תיקי חייבים וגביית חובות

...להשליך את שקי החול ולהמריא...

שקי החול, המונחים בתחתית הסלסילה של הכדור הפורח, מכבידים על הכדור ומתנגדים ליכולתו של האוויר החם שבו לגרום לכדור להמריא. כך גם התקבולים מחייבים. התקבולים שעדיין לא התקבלו מלקוחותיך הם כשקי חול המכבידים על פעילותך העסקית. שיפור תזרים המזומנים גורם לפעילות העסקית להמריא לגבהים חדשים.

I

תזרים המזומנים והשורה התחתונה

לתזרים המזומנים השפעה מכרעת על השורה התחתונה של הדו"חות הכספיים. התקבולים מחייבים מייצגים 30-60% מהמאזן. בכך הם גורמים לסיכון משמעותי אך באותה מידה הם גם מהווים הזדמנות לצמצום המאזן ולהגדלת ההחזר על ההשקעה. הפחתת מספר ימי האשראי ללקוחות תביא לשיפור משמעותי בדו"חות הכספיים.

מזומנים ושווי מזומנים אשראי לזמן קצר
תקבולים מחייבים ספקים וזכאים אחרים
הלוואות לזמן ארוך
מלאי התחייבויות תלויות
רכוש קבוע הון וקרנות
D

פעמים רבות אנו ממקדים את שימת ליבנו בחובות האבודים. אלא, שעלות האשראי, המהווה את המרכיב כבד המשקל בהוצאות המימון, היא הקריטית, ולא החובות האבודים. סך עלות המימון גבוהה פי כמה וכמה מהחובות האבודים (מחקר שנערך באירופה [NUTEC Report] מצא כי עלות המימון גבוהה בדרך כלל פי עשרה). לפיכך, ריכוז שימת ליבנו בתזרים המזומנים והקטנת מספר ימי האשראי הם שיכולים להשפיע באפקטיביות רבה על הרווחיות ולא הנסיון להמנע בכל מחיר מחייבים בעייתיים. זאת היא הנחת היסוד של ניהול אשראי מקצועי.

שלבי הפעילות

ויויד מספקת שירות מקיף של ניהול תיקי חייבים וגביית חובות. השירות כולל:

  • טיפול שוטף
  • טיפול טרום משפטי
  • טיפול משפטי

ויויד והעולם

גביית חובות אינה נעצרת בגבול. ויויד פועלת באמצעות רשת נציגים וסוכנים בכל ברחבי תבל. חוקי גבייה ונהלים מקומיים נהוגים במדינות השונות. גביית חובות המבוצעת באמצעות חברת גבייה מקומית מביאה לתוצאות טובות יותר. תוצאות אלה במקרים רבים נובעות גם מרצונו של החייב לשמור על המוניטין המקומי שלו. ויויד מנהלת קשרי מידע שוטפים עם נציגיה וסוכניה בחו"ל. מידע זה מיושם לתועלת לקוחותיה.

הקטנת הסיכון

בעסקים הננו נוטלים סיכונים מחושבים. המטרה העומדת לנגד עינינו אינה צמצום מספר החשבונות של הלקוחות הרעים, אלא, הגדלת הרווחים למקסימום האפשרי. מערכת השיקולים בהחלטות העסקיות הינה לכן מורכבת: אנו מעניקים אשראי ללקוחותינו כאשר יש בכך כדאיות עסקית וכאשר אנו מעריכים כי הסיכון הינו ברמה נסבלת. זהו אחד מהסיכונים המחושבים שהם מנת חלקם של עסקים דינמיים. הנסיון מראה, כי ככל שמתעכבים התקבולים מהלקוחות, כך גם קטן הסיכוי לקבלם בכלל. מחקר שנערך בקרב החברים באיגוד המסחרי לגביית חובות של ארה"ב (הנמנה על Commercial Law League of America) מוכיח את החשיבות הקריטית של נקיטה מוקדמת בפעולה כאשר הגבייה מתאחרת. כבר לאחר שלושה חודשים ההסתברות לגבייה בפועל יורדת לרמה של 72.7%, לאחר ששה חודשים היא צונחת לרמה של 56.4% ולאחר שנה ההסתברות של אי-גבייה כלל של החוב מגיעה לרמה של 71.4%.
העברת הטיפול בתיקי החייבים לויויד מקטינה את הסיכון של חובות אבודים. ולא רק זאת. כך נחסך גם תהליך הגבייה המייגע, המבזבז זמן ומשאבים, שלא לדבר על הטירדה הרבה ואולי אף אי-הנעימות…
הפתרון הוא הוצאת פעילות זו לחברה שמתמחה בכך כמדיניות Out-Sourcing. ההחלטה להוריד מעצמך את עול גביית החובות, תזרים באופן מיידי חיוניות עסקית.

כיצד אנו עושים זאת

נסיון בניהול תיקי חייבים, שיטות בינלאומיות יעילות המותאמות לישראל וסטנדרטים מחמירים של ניהול איכות מיושמים בכל תיק שבטיפולנו. ויויד חברה בארגונים בינלאומיים לניהול אשראי וגביית חובות ופועלת על-פי כללי אתיקה המקובלים בהם. ויויד מקפידה על הגינות מקצועית, שמירה על דיני מדינת ישראל והגנה על המוניטין של הלקוח.

בהעדר תחיקה בישראל המסדירה את ענף גביית החובות וניהול האשראי, אימצה ויויד אמות מידה בהתאם לתחיקה הקיימת במדינות המערב. ויויד פועלת ליוזמת חקיקה להסדרת הענף בישראל.

מינוי מנהל תיקים

פעילות ויויד מבוצעת על ידי מנהלי תיקים. לכל תיק ממונה, מיד עם קבלתו, מנהל תיקים מיומן ומנוסה שעבר הכשרה מקצועית והדרכה. מנהל התיקים לומד את תיק המקרה לפרטיו: ההסטוריה, מאפיני החייב וטיב היחסים העסקיים עימו. מנהל התיקים מלווה את הטיפול בתיק מרגע קבלתו ועד להעברת הכספים לידי הלקוח ומתומרץ על הצלחה בגבייה בפועל.