- טוען -

הזמנה ישירה

  הפרטים הידועים על החברה המבוקשת

  דחיפות

  בהולדחוףרגיל

  הננו מעוניינים בשרותים הבאים

  דו"חות אשראיגביית חובותחקירות

  הזמנה זו נעשית בהתאם ל תנאים הכלליים ועם הסכמתנו להם.

  רשימת המחירים של דו"חות האשראי מופיעה למטה. המחירים לשירותי גביית חובות וחקירות יקבעו על-פי המקרה. נא פנו אלינו תחילה עם פרטים נוספים על החוב לגבייה או על החקירה אותה אתם מבקשים לערוך.

  מחירים לדו"חות אשראי

  המחירים נקבעים על-פי המיקום של החברה הנדונה והדחיפות. דו"חות רגילים מסופקים תוך 7-14 ימים. דו"חות דחופים מסופקים תוך 1-5 ימים. דו"חות בהולים על חברות ועסקים בישראל מסופקים תוך 24 שעות. המחירים נקובים בדולר ארה"ב, לתשלום בשקלים לפי השער היציג בתוספת מע"מ.

  מיקום רגיל דחוף בהול
  ישראל $120 $180 $240
  בריטניה, צפון אמריקה $120 $180
  שאר אירופה $120 $180
  אמריקה הלטינית $150 $220
  שאר העולם $190 $280

  הדו"חות על חברות בישראל מסופקים בעברית או באנגלית. הדו"חות על חברות בחו"ל מסופקים באנגלית (או בשפת המקום, לפי דרישה ובמידת האפשר, ללא תוספת תשלום). הדו"חות כוללים, במידה ובנמצא, מאזנים ודו"ח רווח והפסד, המתורגמים ללא תוספת מחיר.